• Filter

  Filter by

  Price

  Filter by price

 • Terracotta face Pendants : (Code: DIY-G21 006)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Terracotta Pots Dangler : (Code: DIY-G21 015)

  1,200.00 (incl. GST)
 • Wooden Slice Dangler : (Code: DIY-G21 014)

  1,200.00 (incl. GST)
 • Coconut Shell Dangler : (Code: DIY-G21 013)

  1,200.00 (incl. GST)
 • Bottle Gourd Dangler : (Code: DIY-G21 012)

  1,200.00 (incl. GST)
 • Garambhi Pod Dangler : (Code: DIY-G21 011)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Cow Bell Dangler (Canvas) : (Code: DIY-G21 010)

  1,200.00 (incl. GST)
 • Terracotta Pendants : (Code: DIY-G21 009)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Goldmohur Pod Dangler : (Code: DIY-G21 008)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Garambhi Seeds Dangler : (Code: DIY-G21 007)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Ganesh Kit : (Code: DIY-G21 005)

  1,100.00 (incl. GST)
 • Paint & Plant Kit

  1,050.00 (incl. GST)
 • Kamandal Ptd. Table Piece (Warli Art) (Code No: DV-G12 121)

  1,400.00 (incl. GST)
 • Coconut carvings Carriers: (Warli Art) (Code No: CO-G19 082)

  1,700.00 (incl. GST)